Fallon d'Floor 2014

prva godišnja nagrada za najteatralnije simuliranje godine

125,000+ i još ide
Language
Dobrodošli na 2014 Fallon d'Floor. Odabrali smo 6 veličanstvenih simuliranja od protekle godine za vašu razonodu.

Nisu sva simuliranja jednaka. Glasajte za najteatralnijeg kandidata pridavajući više pažnje ako je simuliranje utjecalo na rezultat neke važne utakmice. Jedan glas po kućanstvu tjedno.

Vaši kandidati za 2014 Fallon d'Floor su...